Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho tuổi gia chủ sinh năm Canh Tuất 1970

Danh sách các tuổi xông nhà hợp với gia chủ Canh Tuất năm Đinh Dậu 2017:

Tuổi xông nhà Đinh Tỵ 1977 mệnh Sa Trung Thổ:

- Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Sa Trung Thổ của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Sa Trung Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Ngọ 1990 mệnh Lộ Bàng Thổ:

- Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Lộ Bàng Thổ của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Lộ Bàng Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của năm xông nhà, chấp nhận được

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Dần 1998 mệnh Thành Đầu Thổ:

- Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Thành Đầu Thổ của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Thành Đầu Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Dần không sinh, không khắc với Dậu của năm xông nhà, chấp nhận được

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Đinh Hợi 1947 mệnh Ốc Thượng Thổ:

- Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Ốc Thượng Thổ của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Ốc Thượng Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Hợi của gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi người xông nhà Hợi không sinh, không khắc với Dậu của năm xông nhà, chấp nhận được

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Tân Sửu 1961 mệnh Bích Thượng Thổ:

- Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Bích Thượng Thổ của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Bích Thượng Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Tân của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Tân Tương khắc với Đinh của năm xông nhà, không tốt

- Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi người xông nhà Sửu Tam hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Thân 1968 mệnh Đại Dịch Thổ:

- Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương sinh với Đại Dịch Thổ của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Thân của gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi người xông nhà Thân không sinh, không khắc với Dậu của năm xông nhà, chấp nhận được

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt