Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho tuổi gia chủ sinh năm Kỷ Dậu 1969

Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng. Cho nên cứ cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong Gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng Một tết.

Người đến xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

Danh sách các tuổi xông nhà hợp với gia chủ Kỷ Dậu năm Đinh Dậu 2017:

Tuổi xông nhà Giáp Thìn 1964 mệnh Phú Đăng Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với Phú Đăng Hỏa của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Phú Đăng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Kỷ Tương sinh với Giáp của gia chủ, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Dậu Lục hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Thìn Lục hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Sửu 1949 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với Tích Lịch Hỏa của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Tích Lịch Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Dậu Tam hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Sửu Tam hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Thìn 1976 mệnh Sa Trung Thổ:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ không sinh, không khắc với Sa Trung Thổ của gia chủ, chấp nhận được

- Ngũ hành người xông nhà Sa Trung Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Dậu Lục hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Thìn Lục hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Đinh Tỵ 1977 mệnh Sa Trung Thổ:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ không sinh, không khắc với Sa Trung Thổ của gia chủ, chấp nhận được

- Ngũ hành người xông nhà Sa Trung Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Dậu Tam hợp với Tỵ của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Tân Sửu 1961 mệnh Bích Thượng Thổ:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ không sinh, không khắc với Bích Thượng Thổ của gia chủ, chấp nhận được

- Ngũ hành người xông nhà Bích Thượng Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Tân của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Tân Tương khắc với Đinh của năm xông nhà, không tốt

- Địa chi của người xông nhà Dậu Tam hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Sửu Tam hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Ất Tỵ 1965 mệnh Phú Đăng Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với Phú Đăng Hỏa của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Phú Đăng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Kỷ Tương khắc với Ất của gia chủ, không tốt

- Thiên can của người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Dậu Tam hợp với Tỵ của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt