Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho tuổi gia chủ sinh năm Mậu Thân 1968

Người đến xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

Danh sách các tuổi xông nhà hợp với gia chủ Mậu Thân năm Đinh Dậu 2017:

Tuổi xông nhà Bính Thìn 1976 mệnh Sa Trung Thổ:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ không sinh, không khắc với Sa Trung Thổ của gia chủ, chấp nhận được

- Ngũ hành người xông nhà Sa Trung Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Thân Tam hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Thìn Lục hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Sửu 1949 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với Tích Lịch Hỏa của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Tích Lịch Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Thân không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi người xông nhà Sửu Tam hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Thân 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Sơn Hạ Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Thân không sinh, không khắc với Dậu của năm xông nhà, chấp nhận được

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Giáp Thìn 1964 mệnh Phú Đăng Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với Phú Đăng Hỏa của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Phú Đăng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Mậu Tương khắc với Giáp của gia chủ, không tốt

- Thiên can của người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Thân Tam hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Thìn Lục hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Thân 1968 mệnh Đại Dịch Thổ:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ không sinh, không khắc với Đại Dịch Thổ của gia chủ, chấp nhận được

- Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Thân không sinh, không khắc với Dậu của năm xông nhà, chấp nhận được

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Thìn 2000 mệnh Bạch Lạp Kim:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với Bạch Lạp Kim của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Bạch Lạp Kim Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, không tốt

- Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Thân Tam hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Thìn Lục hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt