Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho tuổi gia chủ sinh năm Quý Sửu 1973

Danh sách các tuổi xông nhà hợp với gia chủ Quý Sửu năm Đinh Dậu 2017:

Tuổi xông nhà Ất Tỵ 1965 mệnh Phú Đăng Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Phú Đăng Hỏa của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Phú Đăng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Sửu Tam hợp với Tỵ của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Tý 1948 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Tích Lịch Hỏa của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Tích Lịch Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Quý Tương sinh với Mậu của gia chủ, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Sửu Lục hợp với Tý của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Tý Lục phá với Dậu của năm xông nhà, không tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Sửu 1949 mệnh Tích Lịch Hỏa:

- Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Tích Lịch Hỏa của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Tích Lịch Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Quý Tương khắc với Kỷ của gia chủ, không tốt

- Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Sửu Tam hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Sửu Tam hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Nhâm Tý 1972 mệnh Tang Đố Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc không sinh, không khắc với Tang Đố Mộc của gia chủ, chấp nhận được

- Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Nhâm Tương sinh với Đinh của năm xông nhà, rất tốt

- Địa chi của người xông nhà Sửu Lục hợp với Tý của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Tý Lục phá với Dậu của năm xông nhà, không tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Quý Sửu 1973 mệnh Tang Đố Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc không sinh, không khắc với Tang Đố Mộc của gia chủ, chấp nhận được

- Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Quý Tương khắc với Đinh của năm xông nhà, không tốt

- Địa chi của người xông nhà Sửu Tam hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Sửu Tam hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt