Tuổi 1976 nhà hướng Tây Bắc có xung không?

Tuổi 1976 nhà hướng Tây Bắc có xung không?. Khi mua nhà nên xem theo tuổi chồng hay vợ? Chồng sinh năm 1976, vợ sinh năm 1979.

Xây nhà,làm nhà, mua nhà thì ta nên xem tuổi chồng.  Còn ông xã chị sinh năm 1976 Bính Thìn Mệnh Thổ sẽ hợp các hướng tốt như sau:

Hướng tốt: Tây (Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn), Đông Bắc (Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở), Tây Nam (Diên niên: Mọi sự ổn định), Tây Bắc (Phục vị: Được sự giúp đỡ)

Vì vậy, bạn mua nhà hướng Tây Bắc là rất đẹp.