Xem tuổi 1971 Tân Hợi sơn nhà màu gì

Xem tuổi 1971 Tân Hợi sơn nhà màu gì,sinh năm 1971 sơn nhà màu gì, chọn màu sơn trong nhà cho tuổi 1971

Màu bản mệnh: Trắng, Màu ánh kim, Vàng

- Màu tương sinh: (Thổ sinh Kim) Nâu, Vàng, Nâu đất, Cam đất

- Màu tương khắc (Tránh dùng): (Hỏa khắc Kim): Đỏ, Hồng, Tím

mệnh kim