Tuổi kỷ dậu 1969 nhà hướng Tây Bắc có phạm phong thủy

Tuổi kỷ dậu 1969 nhà hướng Tây Bắc có phạm phong thủy không?. Hướng nhà tây bắc có phạm sao xấu Họa hại và nếu phạm thì xin cách hóa giải theo phong thủy.

Gia chủ sinh năm 1969, tuổi Kỷ Dậu, Bản mệnh Đại Trạch Thổ, Mệnh cung (Cung phi) dùng trong phong thủy là cung Tốn.

Gia chủ có Mệnh cung Tốn thuộc âm Mộc, ở nhà hướng Càn (Tây Bắc) thuộc dương Kim, phối thành quẻ “Thiên phong cấu” cho kết quả sao xấu Hoạ hại.

Sao xấu Họa hại thuộc Lộc tồn tinh, Âm Thổ, Thứ hung. Phương hướng nhà cửa của tuổi Kỷ Dậu (1969) phạm vào sao xấu Họa hại thì bị quan phi, khẩu thiệt, bịnh tật, của cải suy sụp, hại nhơn khẩu. Đây là hướng xấu đưa đến sự khó khăn và thất thoát về tiền bạc.

Hơn nữa gia chủ Mệnh Tốn, ở nhà hướng Càn. Càn thuộc dương Kim, Tốn thuộc âm Mộc, Kim khắc Mộc, tượng “Càn Tốn sản vong, tâm thoái thống”: Hướng nhà Càn Mệnh chủ Tốn thì dễ mắc bệnh đau tim, khó khăn trong khi sinh nở có khi vong mạng, mặt khác hướng nhà khắc Mệnh chủ là từ ngoài khắc vào trong, tai họa hay những điều xấu xâm nhập từ ngoài vào, hao tài tốn của.

Hóa giải hướng nhà tây bắc không hợp tuổi 1969 Kỷ Dậu: Gia chủ nên đặt mặt bếp nhìn về hướng Đông Nam để hóa giải.