Xem hướng nhà tuổi 1971 - Nhà Hướng nhà Tây Nam

Xem hướng nhà tuổi 1971 - Nhà Hướng nhà Tây Nam

Năm sinh dương lịch: 1971

Năm sinh âm lịch: Tân Hợi

Quẻ mệnh: Cấn ( thổ) thuộc Tây tứ mệnh

Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức )

Hướng nhà: hướng Tây Nam (Hướng tốt), thuộc Tây tứ trạch

Hướng tốt: Tây Nam (Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn), Tây Bắc (Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở), Tây (Diên niên: Mọi sự ổn định), Đông Bắc (Phục vị: Được sự giúp đỡ)

Hướng xấu: Nam (Họa hại: Nhà có hung khí), Đông (Lục sát: Nhà có sát khí), Bắc (Ngũ quỉ: Gặp tai họa), Đông Nam (Tuyệt mệnh: Chết chóc)